Odrobinę o tym czym jest i jak działa zbór i jak spostrzegamy Kościół…

Wierzący zebrani i zorganizowani w lokalnej społeczności tworzą zbór. Zbory są autonomiczne – to one wybierają swoich usługujących, którzy też nie mają nad nimi władzy, chociaż są obdarzeni wyjątkowym autorytetem przez członków zboru. Głównymi urzędami są: Pastorzy i starsi zboru (razem tworzą Radę Zboru). Wszystkie ważne decyzje są podejmowane przez Zebranie Członków Zboru. Członkiem zboru zostać może osoba, która oddała swe życie Panu Jezusowi, wierzy, że Jezus zbawił ją od jej grzechów, wyznaje go swoim Panem, przyjęła chrzest przez zanurzenie w wodzie i wyraża pragnienie świętego życia. To Zebranie Członków Zboru decyduje o przyjęciu do zboru oraz o ewentualnymi wyłączeniu z niego. Pełnoprawnymi członkami zboru, czyli takimi którzy mogą podejmować decyzję nie są dzieci członków, ani sympatycy, chociaż jako zbór szczerze i chętnie przychodzimy im z pomocą w ich potrzebach, otaczamy troską i serdecznie witamy na wspólnych zgromadzeniach, spotkaniach i zachęcamy do udziału w różnych przedsięwzięciach zboru.

Wierzymy, że Kościół nie jest po prostu organizacją, którą można zarejestrować. Kościół jest duchową wspólnotą wszystkich wierzących na całym świecie, posłusznych Słowu Bożemu – niezależnie od tego, w jakiej denominacji są członkami.

Baptyści liczą:

• Świat: 47 mln członków (z przyjaciółmi, dziećmi, młodzieżą społeczność przekracza 100 mln).
• Polska: ok. 5000 członków (z przyjaciółmi, dziećmi, młodzieżą, ok. 10.000).