Nie chodzimy do kościoła, ale jesteśmy Kościołem. Kościołem, czyli wspólnotą ludzi wierzących chcących naśladować Jezusa w każdym momencie naszego życia – nie tylko na spotkaniach niedzielnych.

Jezus jest tym kimś, kto stoi w centrum naszego zainteresowania. Chcemy wierzyć Jemu, ale też żyć podobnie do Niego. Aby być dobrymi uczniami Jezusa staramy się rozwijać w trzech rzeczach. Po pierwsze pielęgnujemy osobistą więź z Bogiem (patrz JEZUS). Pomagają nam w tym wiara w prawdy zapisane w Piśmie Świętym (patrz W CO WIERZYMY) oraz osobista modlitwa do Boga. Po drugie dzielimy nasze życie z innymi uczniami Jezusa, budując relacje, troszcząc się o siebie i służąc sobie wzajemnie. Po trzecie pomagamy innym stawać się uczniami Jezusa mówiąc im ewangelię (dobrą wiadomość o zbawieniu; patrz JEZUS)