Jezus jest powszechnie rozpoznawaną postacią w naszym kraju i na świecie. Jednak osobiście wiele osób mało o Nim wie, a jeszcze mnie Mu ufa. Często powszechnie funkcjonuje wiele stereotypów odnośnie Jezusa. Aby więc mieć pewność jaki Jezus jest rzeczywiście, musimy zajrzeć do Pisma Świętego. Tam dowiadujemy się m.in. że…

Jezus jest dobrym przyjacielem

Wszyscy byliśmy kiepskimi przyjaciółmi w jakimś momencie życia. Nadużyliśmy czyjejś dobroci, cierpliwości, może nie byliśmy przy innych gdy nas potrzebowali. Sami też doświadczyliśmy podobnych przyjaciół. Ale Jezus jest dobrym przyjacielem. W zasadzie to jest nawet doskonałym przyjacielem. I nawet wtedy, gdy my jesteśmy niewdzięczni wobec Niego, to On nadal jest dobry wobec nas.

Jezus jest tak dobrym przyjacielem, a my tak beznadziejnymi przyjaciółmi, że zdawał sobie sprawę z tego, że musiał umrzeć za nasze grzechy, by ocalić tę przyjaźń – i zrobił to dobrowolnie. Dzięki śmierci Jezusa na krzyżu możemy codziennie stawać się coraz lepszym przyjaciółmi. Mając taką więź z Jezusem dowiadujemy się o Nim niezwykłych rzeczy. Jako dobry przyjaciel, Jezus kocha nas bardziej niż kiedykolwiek my będziemy w stanie kochać Jego, innych lub nawet siebie. Jako dobry przyjaciel Jezus nas prowadzi, pokazuje nam jak żyć i jak kochać. Jako dobry przyjaciel, Jezus przebacza nam nasze grzechy, chociaż na to nie zasługujemy – poświęcił swoje życie, abyśmy my mogli żyć. Jako dobry przyjaciel, Jezus nie jest nudny, ale, jak to pokazał w Kanie Galilejskiej, potrafił się bawić i spędzać czas ze swoimi przyjaciółmi. Jako dobry przyjaciel, Jezus słucha. A nawet więcej – wstawia się za nami u Ojca, gdy słyszy nasze modlitwy. Nie jest obojętny na to, co dzieje się w naszym życiu.

(Jan 3:16, 15:3.15, 1 Jan 3:16,1 Jan 4:7-21,Rzymian 3:21-26, Jan 2:1-12, 14:4-6, 1 Koryntian 11:1, Jan 10:7-18, 16:13, Rzymian 8:34, Hebrajczyków 7:25, 4:16, Łukasza 22:31-32 )

Jezus jest wiarygodnym przyjacielem

Mówi nam prawdę o sobie, o nas i o świecie, który nas otacza. Jako wiarygodny przyjaciel, Jezus nauczał, że jest Bogiem, że zstąpił z nieba, aby żyć pośród ludzi, że był bez grzechu, że umrze na krzyżu za nasze grzechy oraz że jest jedyną drogą do nieba.

Jako wiarygodny przyjaciel, Jezus nauczał, że jesteśmy grzesznikami. Nauczał, że z powodu naszego grzechu nie możemy być osobiście przyjaciółmi Boga i jedynie przez Niego staje się to możliwe. Jako wiarygodny przyjaciel, nauczał, że ten świat jest popsuty i wymaga naprawy. Jezus obiecał, że powróci i naprawi ten zepsuty świat. Nie będzie już wtedy łez, choroby, bólu i wszystko będzie naprawione dzięki Jezusowi.

(Marka 14:61-64, Jan 8:58-59, 10:30-33, Kolosan 2:8-15, Hebrajczyków 4:15, Filipian 2:1-11, Jan 10:17, Łukasza 24:44-49, Mateusza 9:6, Łukasza 23:34, 1 Jan 1:9, Jan 14:6, Rzymian 1:16, Efezjan 1:13-14, 1 Tesaloniczan 5:9, Hebrajczyków 5:9-10, Objawienia 7:10, 21, Rzymian 8:18-25,Dzieje 4:11-12 )

Jezus jest potężnym przyjacielem

Jezus jest potężnym przyjacielem, którego Pismo Święte nazywa Królem i zwycięzcą. Jako potężny przyjaciel, Jezus jest Królem wszystkiego, co jest stworzone – i On ustanawia swoje Królestwo jak w niebie, tak i na ziemi. To oznacza, że nic nie jest poza wpływem Jezusa, że wszystko jest Mu poddane. Jako potężny przyjaciel, Jezus pokonał szatana, grzech i śmierć. Jezus umarł na krzyżu za nasze grzechy i zwyciężył powstając z martwych. Dziś żyje i ma się dobrze! Jezus powróci, aby na zawsze zniszczyć resztę zła. Ci, którzy zaufali Jezusowi nie muszą już się niczego obawiać, gdyż szatan nie ma nad nami żadnej władzy, grzech już nie kontroluje nas, nasze grzechy są już przebaczone, a śmierć nie jest już końcem, ale początkiem nowego życia po tym życiu z Jezusem. Jako potężny przyjaciel, Jezus prowadzi swój Kościół przez Ducha Świętego. Powołuje On przywódców i uzdalnia ich do dobrego przywództwa. Pociąga ludzi do siebie wyciągając ich z grzechu i wstydu do życia i przebaczenia. Tworzy wspólnotę, w której ludzie służą światu i sobie nawzajem. Jako potężny przyjaciel, Jezus jest hojny. Daje przebaczenie i okazuje łaskę chętnie wszystkim tym, którzy o to proszą. Daje również nam swojego Ducha Świętego, umacniając nas, abyśmy jako chrześcijanie żyli w zwycięstwie i mocy Jezusa.

(Objawienia 19:11-16, Mateusza 26:64, Izajasza 6:1-5, 1 Koryntian 15:3-11, Dzieje 1:1-11, Objawienia 21:1-2, Efezjan 6:10, Kolosan 1:17-20, 1 Koryntian 15:50-56, Rzymian 8:15,Mateusza 16:18, Dzieje 1:23-25 )