Autor wpisów kchbolsz

„Dzieci miłujmy się nie słowem ani językiem ale czynem i prawdą”

Ostatnio każdej niedzieli jesteśmy witani hasłem „Nie chodzimy do kościoła, jesteśmy kościołem”. Naprawdę miło tak o sobie pomyśleć. Czy to ma podkreślić naszą wyjątkowość wobec powszechnego na świecie kościelnictwa czy niedzielniactwa czy innej formy religijności, której fundamentem jest zazwyczaj zabobonna praktyka, przyzwyczajenie lub potrzeba jakiejkolwiek przynależności? Jeśli zgadzamy się, że jesteśmy kościołem, co to dla […]

forum kobiet – zdrowy styl życia

O zdrowym stylu życia wiele się mówi. Codziennie możemy przeczytać lub usłyszeć informacje o dietach, kaloriach, ćwiczeniach. O tym, co powinnyśmy jeść a czego nie i ile minut dziennie ćwiczyć, by zachować zdrowie i formę. A co, jeśli nie uda nam się przestrzegać tych wszystkich zaleceń, o których tak wiele się słyszy?  O tym jak […]