Wpisy z Wrzesień 2014

„Dzieci miłujmy się nie słowem ani językiem ale czynem i prawdą”

Ostatnio każdej niedzieli jesteśmy witani hasłem „Nie chodzimy do kościoła, jesteśmy kościołem”. Naprawdę miło tak o sobie pomyśleć. Czy to ma podkreślić naszą wyjątkowość wobec powszechnego na świecie kościelnictwa czy niedzielniactwa czy innej formy religijności, której fundamentem jest zazwyczaj zabobonna praktyka, przyzwyczajenie lub potrzeba jakiejkolwiek przynależności? Jeśli zgadzamy się, że jesteśmy kościołem, co to dla […]