forum kobiet – inteligencja emocjonalna

O Inteligencji emocjonalnej dużo się mówi, wiele się pisze… Posiadanie jej, według wielu psychologów, gwarantuje życiowy sukces.
Potwierdzają to wieloletnie i różnorodne badania. Daniel Goleman, autor najbardziej znanej książki na temat inteligencji emocjonalnej, tak to ujął:

 „Sukces w życiu zależy nie tylko od intelektu lecz od umiejętności kierowania emocjami”. I tej umiejętności uczyłyśmy się na kwietniowym spotkaniu Olsztyńskiego Forum Kobiet.
A poprowadziła nas w tym Ewa Bareła, certyfikowany coach, od 20 lat zaangażowana w pracę z ludźmi głównie w zakresie ich rozwoju osobistego, duchowego, zawodowego, planowania ścieżki kariery.

 Zacznijmy od definicji:

Inteligencją emocjonalną nazywamy zdolność do rozpoznawania zarówno swoich uczuć jak i uczuć innych osób. To zdolność radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz łatwość w dostosowaniu się do zmiennych warunków. Znajomość swoich emocji i zarządzanie nimi jest pierwszym krokiem do tego, aby rozpoznawać i zarządzać emocjami innych ludzi. Dlatego Ewa zachęcała na spotkaniu do prowadzenia dzienniczka emocji: jakie i kiedy się pojawiają, jak się objawiają, co z nimi możemy zrobić.

Dla mnie najciekawszą informacją było to, że aż 70 % ludzi zatrudnianych jest z powodu swoich kompetencji intelektualnych a tylko 30% z powodu wysoko ocenianej inteligencji emocjonalnej. Jednak co ciekawe dokładnie odwrotnie rzecz ma się ze zwolnieniami. To brak inteligencji emocjonalnej powoduje, że pracownicy tracą swoje stanowiska…
Ewa zaskoczyła mnie informacją, że w USA dzieci w szkołach mają zajęcia z inteligencji emocjonalnej. Dzięki temu lepiej radzą sobie w nowych sytuacjach, są odważniejsze i radośniejsze.

Szkoda, że w Polsce tak mało się o tym mówi. Tak więc warto pracować nad swoimi emocjami. I swoje pierwsze ćwiczenia miałyśmy okazję przeprowadzić na warsztatach. Kolejna część spotkania dotyczyła poczucia pewności siebie. Ewa wtedy przedstawiła ewangelię, powiedziała o miłości Boga do nas którą okazał w Jezusie Chrystusie.

Bo tylko pewność miłości Boga do nas może dać nam najgłębszy pokój, a co za tym idzie niezniszczalne poczucie wartości. Nawet w obliczu naszych słabości…

Cieszę się ze spotkania z Ewą. Po pierwsze dużo się dowiedziałam. Po drugie Ewa ma tak miły głos i tak przepięknie mówi, że mogłabym Jej słuchać i słuchać… Po trzecie mogłam spędzić z Nią więcej czasu niż inni, goszcząc Ją w naszym cudownym Trękusie:-)

Ewa między innymi zainspirowała mnie do uczestnictwa w szkoleniu na konsultanta w dobieraniu ścieżki kariery. Ukończyłam go z sukcesem. Rzecz jest o tyle ciekawa, że cały program stworzyli chrześcijanie i ma on na celu pomoc młodym ludziom, ale też niezadowolonym ze swojej pracy dorosłym w znalezieniu miejsca pracy, które byłoby zgodne z ich osobowością, zainteresowaniami, talentami i wartościami. Jednym słowem w zgodzie z projektem naszego Stwórcy.

I chyba mogę śmiało podsumować, że wykorzystywanie okazji aby się rozwijać jest też wyrazem inteligencji emocjonalnej…

Warto więc przychodzić na spotkania Olsztyńskiego Forum Kobiet.
Dziękujemy organizatorkom i wszystkim zaangażowanym w organizację tego spotkania.

 Iwona Trznadel