grób

Nabożeństwo Wielkanocne – NOT – godz. 7:00

Zapraszamy na wspólne Wielkanocne Nabożeństwo olsztyńskich zborów – Kościoła Zielonoświątkowego „Twoja Przystań” w Olsztynie, Społeczności Chrześcijańskiej w Olsztynie, Kościoła Chrześcijan Baptystów w Olsztynie, Kościoła Zielonoświątkowego „Słowo Życia” w Olsztynie.