grób

Nabożeństwo Wielkanocne – NOT – godz. 7:00

Zapraszamy na Nabożeństwo Wielkanocne Kościoła Chrześcijan Baptystów w Olsztynie.